Agrarisch loonwerk

Voor de veehouderij en akkerbouw verzorgen wij een compleet pakket aan loonwerkdiensten bestaande uit o.a.:

Ploegen
het omgooien van de bovenste bouwvoor (ca. 30 cm) van bouwland met als doel om een nieuwe laag grond aan de oppervlakte te krijgen. Dit voeren we uit met een wentelploeg met vaste cappon.
  Cultiveren:  
grond loswoelen met behulp van een 3,5 meter brede cultivator waaraan tanden met een woelvoet zijn bevestigd om de ondergrond onder de bouwvoor open te breken. Deze bewerking wordt toegepast om de ploegzool te breken en de waterdoorlatendheid van de grond (klei of leem) te verbeteren.
  Kilveren
oneffenheden en hoogteverschillen in bijvoorbeeld landbouwgrond egaliseren. Vloeren kilveren, kuilplaten en erven kilveren voor bijvoorbeeld het storten van beton of het leggen van bestrating. Landerijen kilveren i.v.m. waterbeheersing en verbetering bewerkbaarheid.
  Zaaien
met een 32-pijps zaaimachine brengen wij de zaden net iets onder de oppervlakte. Behalve voor het nieuw inzaaien van grasland, is het doorzaaien van grasland ook een punt van aandacht. Vooral paardenhouders laten hun graslandpercelen doorzaaien omdat de dieren ook 's winters buiten verblijven. Hierdoor zijn er altijd wel hoeken van het perceel kaal of kapot getrapt, vooral bij de inloop en voederplek. Met gericht doorzaaien kunnen de percelen al flink worden opgeknapt.
 

Maaien

De maaiers zijn uitgerust met kneuzers,  zodat er niet meteen hoeft worden geschud.

  Schudden en harken
Beluchten van het gemaaide gras (losgooien/omgooien) met een 8 meter brede schudder
  Zwillen of wiersen
Het gemaaide gras wordt netjes op een lijn opgeharkt d.m.v. 2 roterende harken die het gras via 'middenafleg' verzamelen.
  Vierkante balen persen en wikkelen
Onze New Holland vierkante balenpers raapt het hooi dat in zwillen is verzameld op en verwerkt deze tot balen van 120 x 70 x 170 cm. Met behulp van de McHale wikkelaar wordt het hooi in folie gewikkeld. Onze verreiker kan worden uitgerust met een balenklem om deze op een wagen te laden.
Ronde grote balen persen en wikkelen
De ronde balenpers verwerkt het hooi tot ronde balen (135 cm doorsnee en 120 cm breed). Het hooi wordt dus geperst en direct in folie gewikkeld. Stro wordt ook geperst en in netten gewikkeld.
   .
  Inkuilen van gras
Met behulp van een opraapwagen met een volume van 38 DIN wordt het hooi 'op de kuil gebracht'.  De walsen van de wagen zorgen voor een optimale verdeling van het gras/hooi op de kuil. De ingekuilde bulten kunnen wij vervolgens onderspitten met de mobiele kraan.
  Maïs zaaien
Met een 6-rijen maïszaaimachine wordt het maïszaad in de grond gebracht.
   Mest strooien
Paarden-, kippen- of geitenmest wordt met een schijvenstrooier op het land gebracht. Door de rechtopstaande walsen met schoepen heeft de machine een bereik van 20 meter.
   Bemesten van gras- en bouwland
het zode- en bouwland bemesten voeren wij uit met behulp van een 12 kuubs tankwagen met 8,40 meter zodenbemester. Door middel van schijven worden sleuven getrokken in het grasland en wordt de mest middels een verdeelmolen geïnjecteerd in de sleuven.
Ook bemensten wij uw bouwland met behulp van een bouwlandbemester van 5,40 meter breed en wordt de mest in de grond geïnjecteerd.
   Tijdelijke mestopslag: 
wij leveren aparte mestcontainers voor de tijdelijke opslag van mest bij uw bouw- of grasland
   
   

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.