Infra

-Slootwerkzaamheden: met behulp van een mobiele kraan met maaikorf kunnen wij zowel voor agrariërs als voor overheden sloten uitmaaien.

- Grondverzet: met onze mobiele kraan en verreiker kunnen wij het uitgraven voor geplande bouwprojecten verzorgen. Het zand kan met een 22-ton dumper afgevoerd worden. Ook wanneer er bestrating moet worden gelegd kunnen wij hiertoe de voorbereidingen treffen door af te graven tot vaste grond en te egaliseren.

- Bestratingen:  wij hebben veel ervaring met het machinaal bestraten van middelgrote tot grote oppervlakten.

- Beschoeiingen zetten: in opdracht van o.a. landschappen, provincies,  gemeenten en  waterschappen zorgen wij voor het aanbrengen van beschoeiingen in vijvers, kanalen en andere waterwegen die belangrijk zijn voor het waterbeheer in Nederland.

 

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.