Agrarisch loonwerk

 


Ploegen:
het omgooien van de bovenste bouwvoor (ca. 30 cm) van bouwland met als doel om een nieuwe laag grond aande
oppervlakte te krijgen. Dit voeren we uit met een wentelploeg met vaste cappon.


Cultiveren:
grond loswoelen met behulp van een 3,5 meter brede cultivator waaraan tanden met een woelvoet zijn bevestigd
om de ondergrond onder de bouwvoor open te breken. Deze bewerking wordt toegepast om de ploegzool tebreken
en de waterdoorlatendheid van de grond (klei of leem) te verbeteren.¶


Kilveren:
oneffenheden en hoogteverschillen in bijvoorbeeld landbouwgrond egaliseren. Vloeren kilveren, kuilplaten en
erven kilveren voor bijvoorbeeld het storten van beton of het leggen van bestrating. Landerijen kilveren
i.v.m. waterbeheersing en verbetering bewerkbaarheid.


Zaaien:
met een 32-pijps zaaimachine brengen wij de zaden net iets onder de oppervlakte. Behalve voor het nieuw
inzaaien van grasland, is het doorzaaien van grasland ook een punt van aandacht. Vooral paardenhouders laten
hun graslandpercelen doorzaaien omdat de dieren ook ’s winters buiten verblijven. Hierdoor zijn er altijd
wel hoeken van het perceel kaal of kapot getrapt, vooral bij de inloop en voederplek. Met gericht doorzaaien
kunnen de percelen al flink worden opgeknapt.


Maaien:
De maaiers zijn uitgerust met kneuzers, zodat er niet meteen hoeft worden geschud.


Schudden en harken:
Beluchten van het gemaaide gras (losgooien/omgooien) met een 8 meter brede schudder


Zwillen of wiersen::
Het gemaaide gras wordt netjes op een lijn opgeharkt d.m.v. 2 roterende harken die het gras via
‘middenafleg’ verzamelen.


Vierkante balen persen en wikkelen:
Onze New Holland vierkante balenpers raapt het hooi dat in zwillen is verzameld op en verwerkt deze tot
balen van 120 x 70 x 170 cm. Met behulp van de McHale wikkelaar wordt het hooi in folie gewikkeld. Onze
verreiker kan worden uitgerust met een balenklem om deze op een wagen te laden.


Ronde grote balen persen en wikkelen:
De ronde balenpers verwerkt het hooi tot ronde balen (135 cm doorsnee en 120 cm breed). Het hooi wordt dus
geperst en direct in folie gewikkeld. Stro wordt ook geperst en in netten gewikkeld.


Inkuilen van gras:
Met behulp van een opraapwagen met een volume van 38 DIN wordt het hooi ‘op de kuil gebracht’. De walsen van
de wagen zorgen voor een optimale verdeling van het gras/hooi op de kuil. De ingekuilde bulten kunnen wij
vervolgens onderspitten met de mobiele kraan.


Maïs zaaien:
Met een 6-rijen maïszaaimachine wordt het maïszaad in de grond gebracht.


Mest strooien:
Paarden-, kippen- of geitenmest wordt met een schijvenstrooier op het land gebracht. Door de rechtopstaande
walsen met schoepen heeft de machine een bereik van 20 meter.


Bemesten van gras- en bouwland:
het zode- en bouwland bemesten voeren wij uit met behulp van een 12 kuubs tankwagen met 8,40 meter
zodenbemester. Door middel van schijven worden sleuven getrokken in het grasland en wordt de mest
middels een verdeelmolen geïnjecteerd in de sleuven.
Ook bemensten wij uw bouwland met behulp van een bouwlandbemester van 5,40 meter breed en wordt de mest in
de grond geïnjecteerd.


Tijdelijke mestopslag:
wij leveren aparte mestcontainers voor de tijdelijke opslag van mest bij uw bouw- of grasland.