Infra

– Slootwerkzaamheden: met behulp van een mobiele kraan met maaikorf kunnen wij zowel voor agrariërs als voor overheden sloten uitmaaien.

– Grondverzet: met onze mobiele kraan en verreiker kunnen wij het uitgraven voor geplande bouwprojecten verzorgen. Het zand kan met een 22-ton dumper afgevoerd worden. Ook wanneer er bestrating moet worden gelegd kunnen wij hiertoe de voorbereidingen treffen door af te graven tot vaste grond en te egaliseren.

– Bestratingen:  wij hebben veel ervaring met het machinaal bestraten van middelgrote tot grote oppervlakten.

– Beschoeiingen zetten: in opdracht van o.a. landschappen, provincies,  gemeenten en  waterschappen zorgen wij voor het aanbrengen van beschoeiingen in vijvers, kanalen en andere waterwegen die belangrijk zijn voor het waterbeheer in Nederland.