Loonwerk

Ontdek onze veelzijdige loonwerk, speciaal afgestemd op grond-, landbouw- en bouwprojecten. Wij bieden efficiënte oplossingen die passen bij jouw behoeften en vereisten, ongeacht de sector waarin je actief bent.

Vierkante balen persen en wikkelen

Onze New Holland vierkante balenpers raapt het hooi dat inzwillen is verzameld op en verwerkt deze totbalen van 120 x 70 x 170 cm.
Met behulp van de McHale wikkelaar wordt het hooi in folie gewikkeld.
Onze verreiker kan worden uitgerust met een balenklem om deze op een wagen te laden.

Ronde grote balen persen en wikkelen

De ronde balenpers verwerkt het hooi tot ronde balen (135 cm doorsnee en 120 cm breed). Het hooi wordt dus
geperst en direct in folie gewikkeld. Stro wordt ook geperst en in netten gewikkeld.

Inkuilen van gras

Met behulp van een opraapwagen met een volume van 38 DIN wordt het hooi ‘op de kuil gebracht’. De walsen van
de wagen zorgen voor een optimale verdeling van het gras/hooi op de kuil. De ingekuilde bulten kunnen wij
vervolgens onderspitten met de mobiele kraan.

Ploegen

het omgooien van de bovenste bouwvoor (ca. 30 cm) van bouwland met als doel om een nieuwe laag grond aande
oppervlakte te krijgen. Dit voeren we uit met een wentelploeg met vaste cappon.

Cultiveren

grond loswoelen met behulp van een 3,5 meter brede cultivator waaraan tanden met een woelvoet zijn bevestigd
om de ondergrond onder de bouwvoor open te breken. Deze bewerking wordt toegepast om de ploegzool tebreken
en de waterdoorlatendheid van de grond (klei of leem) te verbeteren.

Kilveren

Oneffenheden en hoogteverschillen in bijvoorbeeld landbouwgrond egaliseren. Vloeren kilveren, kuilplaten en
erven kilveren voor bijvoorbeeld het storten van beton of het leggen van bestrating. Landerijen kilveren
i.v.m. waterbeheersing en verbetering bewerkbaarheid.

Zaaien

met een 32-pijps zaaimachine brengen wij de zaden net iets onder de oppervlakte. Behalve voor het nieuw
inzaaien van grasland, is het doorzaaien van grasland ook een punt van aandacht. Vooral paardenhouders laten
hun graslandpercelen doorzaaien omdat de dieren ook ’s winters buiten verblijven. Hierdoor zijn er altijd
wel hoeken van het perceel kaal of kapot getrapt, vooral bij de inloop en voederplek. Met gericht doorzaaien
kunnen de percelen al flink worden opgeknapt.

Maaien

De maaiers zijn uitgerust met kneuzers, zodat er niet meteen hoeft worden geschud.

Schudden en harken

Beluchten van het gemaaide gras (losgooien/omgooien) met een 8 meter brede schudder

Zwillen of wiersen

Het gemaaide gras wordt netjes op een lijn opgeharkt d.m.v. 2 roterende harken die het gras via
‘middenafleg’ verzamelen.

Maïs zaaien

Met een 6-rijen maïszaaimachine wordt het maïszaad in de grond gebracht.

Mest strooien

Paarden-, kippen- of geitenmest wordt met een schijvenstrooier op het land gebracht. Door de rechtopstaande
walsen met schoepen heeft de machine een bereik van 20 meter.

Bemesten van gras- en bouwland

Het zode- en bouwland bemesten voeren wij uit met behulp van een 12 kuubs tankwagen met 8,40 meter
zodenbemester. Door middel van schijven worden sleuven getrokken in het grasland en wordt de mest
middels een verdeelmolen geïnjecteerd in de sleuven.
Ook bemensten wij uw bouwland met behulp van een bouwlandbemester van 5,40 meter breed en wordt de mest in
de grond geïnjecteerd.
Met ons loonwerk bieden we oplossingen voor grond-, landbouw- en bouwklussen. Ons doel is om jouw projecten soepel te laten verlopen. Kies voor onze expertise en laat ons je helpen bij het realiseren van jouw plannen. Wij staan voor kwaliteit en service, altijd klaar om jouw project tot een succes te maken.
Wil je meer informatie over ons loonwerk, neem gerust contact met ons op